? Bostadsansökan

Söker du lägenhet i Älvdalen, Särna eller Idre?

Ring tel 0251-311 62 eller ansök Online

x Felanmälan

Nu kan ni göra era felanmälningar via Norra Dalarnas Fastighets AB:s felanmälningsportal. Skriv in följande adress https://ndfab.realportal.nu i adressfältet på din webbläsare. Inloggningsuppgifterna finns på din hyresavi.

För er som inte har tillgång till dator går det självklart bra att ringa kontoret och felanmäla, gäller även vid akuta ärenden under kontorstid vardagar.

Vid akut felanmälan såsom läckage, värmebortfall under icke ordinarie arbetstid 16.00-08.00 och helger ring Securitas 010-470 57 61. 

Har du tappat nyckeln, kontakta då låssmed på egen bekostnad.

eller felanmäl Online

Dragspelslunden, ett nytt bostadsområde i Älvdalen

Norra Dalarnas Fastighets AB ska bygga nya lägenheter i Älvdalen. Nu byggs etapp 2 med 8 lägenheter. Planerad inflytt är första oktober 2019.
För mer information klicka här.

Bostadsansökan

Ansökan gäller i 6 månader från ankomstdagen, därefter får Ni förnya Er ansökan om Ni vill stå kvar i kön.

Söker Ni boende på ett visst område blir Ni inte erbjuden lediga lägenheter på något annat område.

Norra Dalarnas Fastighets AB kommer att göra en kreditupplysning i samband med att Ni söker lägenhet.


Fälten markerade med * är obligatoriska.

Bostadssökande

*Sökandes efter- och förnamn

*Personnummer

*Adress

*Postnummer

*Ort

*Telefon dagtid

Mobil

E-Post

Telefon arbete

Arbetsgivare

Årsinkomst

Heltid
Deltid

Nuvarande bostad

* Ange nuvarande bostad
hyr av fastighetsägare
inneboende
bor hos föräldrar
eget hus

Hyresvärdens namn och telefon

Övrigt

Familjeförhållande

* Antal vuxna

* Antal barn

Önskad bostad

* Bostadsområde

* Lägenhetsstorlek

Övrigt (särskilda skäl, kostnadsgräns etc)

Medsökande

Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon dagtid

Mobil

E-Post

Telefon arbete

Arbetsgivare

Årsinkomst

Heltid
Deltid

Älvdalen

Särna

Idre