? Bostadsansökan

Söker du lägenhet i Älvdalen, Särna eller Idre?

Ring tel 0251-311 62 eller ansök Online

x Felanmälan

Telefontid vardagar 08.00-16.00, tel 0251-31162 Övrig tid, akuta ärenden Securitas 010-4705761 Har du tappat nyckeln, kontakta då låssmed på egen bekostnad.

eller felanmäl Online

! Dragspelslunden, ett nytt bostadsområde i Älvdalen

Norra Dalarnas Fastighets AB ska bygga nya lägenheter i Älvd...

Läs mer » » Arkiv

Norra Dalarnas Fastighets AB

Norra Dalarnas Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som bildades 2010-01-01 och är en sammanslagning mellan Stiftelsen Elfwedahls Hyresbostäder och Stiftelsen Särna/Idre Hyresbostäder.

Norra Dalarnas Fastighets AB är ett fristående bolag som är helägt av Älvdalens Kommun. Vår verksamhet består i att hyra ut lägenheter och lokaler. Vi sköter även förvaltningen av fastighetsbeståndet som är beläget i Älvdalen, Särna och Idre. 

Norra Dalarnas Fastighets AB - skall bli bäst i klassen!

Älvdalen

Särna

Idre